Vedení účetnictví

Specializujeme se na vedení účetnictví, kde nabízíme odbornost, individuální přístup a kvalitu. Našim cílem je spokojenost a dlouhodobá spolupráce. V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme vedení účetnictví a to včetně zastupování klienta před úřady ve starých záležitostech.

Vedení účetnictví a s tím spojené služby zahrnují následující činnosti:

V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme návaznost vedení účetnictví naší společností.

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SPRÁVNÍMI ÚŘADY

Naše firma zastupuje své klienty podle potřeby při všech jednáních na úřadech, při plnění oznamovacích povinností a kontrol. Vyřizujeme veškerou komunikaci s úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů.